معرفی رشته

دسته­ای از افراد جامعه که می­ توانند شرایط زندگی همه طبقات اجتماعی را درک کرده بدون آن که هزینه ­ای برای آن بپردازند، بازیگران هستند. این دسته از افراد به واسطه قدرت تخیل، توانایی ­های روحی و جسمی خود و نیز به دلیل درکی که از مسائل جامعه به واسطه ایفای نقش پیدا می­ کنند، در مرکز توجه مردم جامعه و دولت مردان هستند به گونه­ ای که بسیاری از سازمان­ ها، نهادها و شرکت­ها از تایید آنان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می­ کنند. پر واضح است که بخشی از این جایگاه اجتماعی تکیه بر مهارت­ های تخصصی و توانایی ­های ذاتی بازیگر دارد. این مهارت ها در محیط­ های آکادمیک و توسط اساتید برجسته و با تمرین و ممارست بازیگران حاصل خواهد شد.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.