دانشجوی گرامی بعد از اتمام دوره تحصیلی خود باید نسبت به انجام امور فارغ التحصیلی اقدام نمایید.

مراحل انجام درخواست فارغ التحصیلی به شرح زیر می باشد:

1- ابتدا به دانشگاه مراجعه نمایید تا پرونده توسط کارشناس بررسی و کمبود مدارک اعلام گردد.

2-بعد از کامل شدن مدارک و اطمینان از نداشتن بدهی ، در سامانه هم آوا در قسمت درخواست فارغ التحصیلی درخواست خود را ثبت نمایید.

3-بعد از ثبت درخواست در قسمت تسویه حساب دانشجو هزینه آن را آنلاین پرداخت کنید.

نکته:

*در صورت عدم پرداخت هزینه فارغ التحصیلی گزینه های بررسی و تایید درخواست در سامانه کارشناس، غیر فعال بوده و درخواست قابل بررسی نمی باشد.

*در صورتی که پرونده دارای نقص باشد و دانشجو درخواست خود را در سامانه ثبت نماید، درخواست توسط کارشناس رد میشود.