معرفی رشته

در هر جامعه­ای برای مشاهده تغییرات اجتماعی و سیر تحولات جامعه  می­توان به بررسی موسیقی آن جامعه پرداخت زیرا روحیات، دردها و رنج­ های یک ملت یا پیروزی ­ها و شادی­ های آنان به شکل عواطف و احساسات در موسیقی آنان نمود و ظهور می­ یابد. از آنجا که مصائب و پیروزی­ های ملل مختلف متفاوت است، لذا موسیقی ملت­ ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. در کشور ایران موسیقی سنتی و اصیل که گاهی از آن با عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی یاد می­شود شامل آواز و ملودی است. این موسیقی از چنان قدمتی برخوردار است که به کمک آن می­توان به مطالعه تاریخ ایران نیز پرداخت. بزرگان موسیقی ایرانی از جمله درویش­ خان، کلنل وزیری، ابوالحسن صبا خدمات شایان توجه ­ای به موسیقی ایرانی کرده ­اند.

موسیقی ایرانی به گونه­ ای پرورانده شده است که هم از نظر غنا و ظرافت بی­ نظیر بوده و هم دارای روح حماسی است. بخش ظریف آن شنونده را در دنیای غیرمادی غرق می­کند و بخش حماسی آن خون تازه­ای در رگ­های شنونده جاری ساخته و او را به تلاش و تکاپو وامی­دارد.

آموزش چنین هنر بی ­بدیلی به طور قطع نیاز به مهارت­ های علمی و عملی داشته که از طریق مجامع علمی و آکادمیک میسر خواهد شد.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.