معرفی رشته

روح انسان با موسیقی قرین و همراه است. از این روی در علم روانشناسی برای بهبود وضعیت روحی شخص، شنیدن موسیقی تجویز می­شود. یکی دیگر از ویژگی­ های موسیقی انعکاس خلق و خو و فرهنگ  افراد یک جامعه است. بنابراین پرورش افراد آشنا با موسیقی می ­تواند در انتقال فرهنگ و شناخت یک جامعه به جهانیان موثر باشد. هدف از آموزش موسیقی کلاسیک نباید تنها تربیت تعدادی نوازنده باشد بلکه بایستی موسیقی ­دان پرورش داد. موسیقی­ دانان اصولا متخصصان صاحب­نظری هستند که می ­توانند در پژوهش­ های علمی نیز مشارکت داشته و  از نظرات آنان در پیشبرد اهداف فرهنگی یک جامعه بهره­ برده و رشد و ارتقا معنوی جامعه را تضمین نمود. پرواضح است که پرورش چنین موسیقی ­دانانی تنها از طریق آموزش مبانی علمی، رشد خلاقیت در آنان، تربیت شنوایی آنان، آموزش مهارت ­های نوازندگی و ... حاصل خواهد شد. مجامع  علمی و آکادمیک محیطی مناسب برای نیل به چنین اهدافی خواهد بود.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.