معرفی رشته

پداگوژی دانشی است برای بهتر انتقال دادن مفاهیم و مطالب آموزشی، هر چقدر معلم در موقع آموزش مخصوصا آموزش موسیقی که یک مهارت نیز بشمار میرود برای انتقال مفاهیم و درس ها از تکنیک های آموزشی‌ی بیشتری استفاده کند روند آموزش و یادگیری هنر آموز بهتر میشود.

این اصطلاح عموماً به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط  می شود، که برخی ها ازآن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد میکنند.
پداگوژی در لغتنامه ها به معنای [روش آموزگاری"، فن تعلیم"، علم تعلیم] ترجمه میشود، گاهی هم به عنوان استفاده‌ی صحیح از راهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود.
به عنوان مثال در آموزش موسیقی ارتباط برقرار کردن با هنرجو در سنین مختلف، تکنیک های فنی و تخصصی آموزش و اصول انتقال مطلب به هنرجو از مهمترین شگردهای تربیت مربی موسیقی است. رشته تربیت مربی موسیقی در مقطع کارشناسی ارشد برای مدرسین تجربی موسیقی بسیار جذاب می باشد.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.