معرفی رشته

یکی از زمینه ­هایی که هم از منظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی در جوامع مختلف به عنوان یک عامل پیشرو حضور دارد، طراحی لباس است.  با رشد جمعیت جهان و در کنار آن رشد فرهنگی و هنری جوامع، تهیه لباس دیگر تنها ابزاری برای تامین نیازهای اولیه بشر نبود و به آن به عنوان راهی برای معرفی فرهنگ یک جامعه به سایر ملت­ ها و همچنین موتور پیشرانی برای حرکت سریع چرخ­ های اقتصاد یک جامعه نگریسته می­شد. از این رو بخش­ های مختلف صنعتی و هنری در کنار سازمان ­های و موسسات علمی وارد میدان شدند و با آموزش مهارت­ ها و تخصص ­های پیچیده­ای که همزمان بر دانش­ فرهنگی، هنری و اقتصادی استوار بود شروع به پرورش متخصصانی در حوزه طراحی لباس نمودند. امروزه به دانش طراحی لباس به عنوان یک صنعت- هنر نگاه می ­شود و بخش­ های مختلف یک جامعه از بازارهای داخلی و بین ­ا­لمللی گرفته تا عرصه سینما و رسانه، تحت تاثیر این دانش تخصصی هستند.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.