معرفی رشته

به منظور بهره­ وری حداکثری و هنرمندانه از فضای موجود در محیط، وجود رشته­ ای تحت عنوان معماری داخلی از الزامات به حساب می ­آید. یکی از مهمترین دلایل اهمیت این رشته در مراکز علمی و آکادمیک، نیاز به برقراری ارتباط مفید و کارا میان معمار به عنوان یک فرد متخصص و سایر عوامل اجرایی ساخت و ساز به عنوان سطوح پایین این فرآیند می­ باشد. از یک سو باید اشاره کرد که معماری داخلی به عنوان ابزاری برای نمایان ساختن هرچه بیشتر هنر معماری، امروزه بسیار مورد توجه جهانیان قرار دارد چرا که توانایی نظم بخشیدن به لایه­ های درونی یک بنا را دارد، از سوی دیگر می ­تواند بیانگر هویت ملی یک قوم یا ملت باشد.

به هرحال نیاز به افرادی که قادر باشند در مراحل مختلف ساخت یک اثر یا بنا از مرحله نقشه ­کشی تا مراحل اجرایی در کنار مهندسین معمار فعالیت کنند از موارد الزامی و پراهمیت این رشته است.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.