مجموعه پرسنل آموزشی، پژوهشی، حوزه اساتید، حوزه امور دانشجویی و امور فارغ التحصیلان پرسنلی خدوم و دلسوز و در عین حال قانونمند در خدمت اساتید و دانشجویان هستند.

محدثه محمد حسینی

کارشناس امور اساتید

سمیه شاهین

کارشناس امور اساتید

فاطمه جعفری

کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلی

لیلا نظری

مدیر و کارشناس آموزش

حمید رضا مظفری

معاون آموزش و پژوهش