معرفی رشته

انتقال پیام از مهمترین مفاهیم در صنعت است. با پیدایش انقلاب صنعتی و تولید کالاهای مصرفی، روز به روز انتقال پیام به مخاطب از اهمیت بیشتری برخوردار شد. امروزه قدرت استفاده از رنگ­ ها و خطوط در ترکیب با خلاقیت به منظور تحت تاثیرقراردادن مخاطب بر کسی پوشیده نیست. رشته گرافیک به عنوان ابزاری برای بروز و ظهور ذوق هنری و انتقال پیام از طریق نمایش تصویر توانسته است بسیاری از هنرهای دیگر را تحت سیطره خود درآورده و کمک شایان توجه ­ای به اقتصاد کشورها کند. گرافیک، هنری است که به عنوان یک زبان مشترک میان تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان کاربرد دارد.

برنامه های کلاسی

با کلیک بر روی گزینه ها برنامه مرتبط با ترم خود را دانلود نمایید.